hits

Blogger og opphavsrett - hva er lov og ikke lov?

Alt som ligger på internett kan kopieres. Når du blogger benytter du deg av egenskrevet tekst, egne bilder, og i noen tilfeller andres tekster og bilder (f.eks. tekst og bilder du har funnet på nettet). Her er en kort innføring i hva som er lovlig bruk av andres materiale.
 

different paragraphs
Licensed from: muuraa / yayimages.com


 

Opphavsrettslig beskyttelse

Åndsverksloven beskriver opphavsretten. Opphavsretten beskytter opphavsmannens (den som har laget verkets) økonomiske og ideelle rettigheter til sitt åndsverk. Opphavsretten dekker skriftlige verk, muntlige foredrag, sceneverk, film, foto, maleri, tegninger, skulpturer, kunst, kart, programmer og oversettelser oversettelser av verk. Opphavsretten verner verkets utforming (det ferdige resultatet), men ikke ideer, teknikker, kunnskap eller metoder som er brukt ved framstillingen av verket.

Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til eksemplarfremstilling og til fremføring for allmennheten. Den gir også rett til å bli navngitt ved bruk av verket og til å motsette seg endring og gjengivelse av verket.

Dersom en person som ikke har opphavsrett til et materiale, ønsker å benytte dette eller fremstille eksemplarer, må det innhentes tillatelse til dette fra opphavsmannen.

Det kan fremstilles enkelteksemplarer til privat bruk, så fremt det ikke gjøres til erværvsformål.

For deg som blogger betyr dette at du ikke bare kan kopiere ting du finner på andre nettsteder, enten det er tekst fra en annen blogg, en nyhetsartikkel eller et bilde du finner i google. Du kan heller ikke bare ta printscreens av andres ting og bruke det som om du eier det, det regnes som kopi (eksemplarfremstilling).  Alt som ligger på internett eies av noen, og man skal innhente tillatelse før man bruker det. 

Samtidig beskyttes du og bloggen din av opphavsretten. Andre har ikke lov til å kopiere ditt innhold og bruke det uten at du har godkjent det.
Oppgir du en kontaktadresse i bloggen din er det større sjanse for at noen som ønsker å bruke noe du eier spør deg om lov, i stedet for bare å ta det.

Privat bruk betyr at du for eksempel kan kopiere et bilde noen andre eier, og bruke det som skrivebordsbakgrunn på din egen PC, eller printe ut en tekst for å ha den på papir. Du kan også lagre lokale kopier av nettsider og lignende på din egen datamaskin, men du har ikke lov til å dele/distribuere dette materialet videre.
 
 

Å spørre om lov!

Ved bruk av et åndsverk ut over sitatrett og eksemplarfremstilling til privat bruk, skal opphavsmannen kontaktes. Det må da avklares hva som skal publiseres, på hvilken måte det skal publiseres og i hvilken sammenheng. Dersom materialet skal benyttes på en annen måte på et senere tidspunkt, må det innhentes en ny tillatelse fra opphavsmann.

Dersom den som eier åndsverket er under 15 år, skal foresatte gi tillatelse til bruk. Dersom opphavsmannen er mellom 15 og 18 år, kan opphavsmannen selv gi tillatelse, men foresatte skal informeres.

Noen ganger er ting lisensmerket (Creative Commons), med f.eks. CC-BY eller CC-BY-NC. Da må du følge reglene for disse. Her kan du lese om CC-lisenser.
I andre tilfeller har du kanskje allerede kjøpt lisens til å bruke noe, for eksempel en fin font, eller et bilde fra et nettsted som selger slike. Da må du følge lisensvilkårene fra stedet der du kjøpte materialet.

Det er heller ikke alltid lett å se hvem som har opphavsretten til materiale man finner på internett. Bilder kan være delt så mange ganger at det er umulig å finne ut hvem man skal spørre. I andre tilfeller har opphavsmannen bare lagt ut bildet for at andre skal kunne bruke det som de vil, uten tanke på kreditering.  Det har etterhvert blitt vanlig at bloggere som henter bilder fra Google bildesøk krediterer Google i stedet for den faktiske opphavsmannen. Noen ganger er det helt greit, andre ganger kan det være lurt å gjøre den ekstra innsatsen for å finne ut hvem som eier et bilde eller en tekst man har lyst til å bruke. Om du kopierer bilder, hele eller deler av innlegg eller artikler kan det gjøre deg erstatningspliktig ovenfor opphavsrettighetshaveren.
 
 

Sitatretten

(ingen regel uten unntak)

Sitatretten gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først. Et sitat skal være en mindre del av et åndsverk eller kunstnerisk prestasjon, gjengitt i en sammenheng.
Sitatet må settes inn i en sammenheng, og verket sitatet settes inn i må ha selvstendig verkshøyde for at sitatet skal være lovlig.

For deg som blogger betyr dette at du lovlig kan "låne" en liten bit av andres tekst så lenge du selv skriver en tekst rundt dette (sammenheng). Du skal også kreditere opphavsmannen. For sitater hentet fra andre blogger/nettsider vil kreditering som oftest bety en henvisning til personen og/eller link til det originale innlegget/artikkelen. Når det gjelder film er det mulig å benytte et kort klipp av en video dersom det krediteres til opphavsmannen.

 

Kilder / les mer:
http://no.wikipedia.org/wiki/Opphavsrett
http://www.ntnu.no/mms/faq
LovData: Åndsverkloven

http://www.slideshare.net/morsilla/opphavsrett
http://www.slideshare.net/elsnes/opphavsrett-og-personvern
http://www.slideshare.net/elsnes/om-opphavsrett-og-cc

 #bloggtips #bloggno

Nyttige tips! Takk skal du ha!! Ok å ha i bakhodet;) ;)

Du nevner erstatningspilten, og jeg vil tilføre at bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale kan koste deg dyrt. Fotografer (spesielt de som er frilans) kan sende deg en faktura med en pris som er det doble av vanlig honorar (bilder = 3000 kr --- tekst = fra 4200 kr) for hvert enkelt brudd på opphavsretten.

Noen bildebyråer som f.eks. Getty Images kan sende deg en faktura som minimum begynner på 5-6000 kroner. (I noen tilfeller har de også krevd 10-12000 kroner for små bilder på 120x120 piksler.)

Bra! Jeg har selv opplevd at noen brukte mitt materiale uten å spørre først og i tillegg beskjære slik at det ble helt feil. Jeg klaget og fikk tolv tusen i erstatning, fordi jeg hadde retten på min side.

Jeg tror de fleste trenger en påminnelse om dette. Selv er jeg usikker enkelte ganger. Da jeg begynte i redaksjonen i kattebladet i katteklubben jeg var medlem i (2009 - 2013) fikk jeg en CD med flere 100 bilder som redaktøren før oss hadde brukt da hun var redaktør. Disse var ikke merket med navn bare orginale filnavn. Jeg la bildene over i mapper på min PC slik at vi kunne bruke dem i kattebladet vi gav ut. Det gjorde vi. Til og med på hjemmesiden til den katteklubben jeg var med brukte vi bildene fra den CD'n.

Redaktøren som satt før de andre og jeg overtok jobben skrev aldri under bildene hvor de var hentet fra. Hun vet jeg er nøye på å skrive link til de som har orginalbilder.

Vi ante ikke noe om hvem som har orginalen på bildene. Noen av disse bildene har jeg også brukt i blogginnlegg. Går det greit da å skrive: "Bilde funnet på google" når man er usikker?

Toril sin hverdag med musikken: Ja, du kan selvfølgelig skrive akkurat hva du vil... men du risikerer altså å motta en regning på femti tusen fra eieren av bildet, fordi du brukte det uten lov. Så får du selv avgjøre om det er verd risikoen. :)

Tror alle trenger å bli minnet på dette, for det er lett å glemme i forbifarten. Jeg vet at noen av bildene har den forrige redaktøren laget selv, og hun sa at det ikke var noe rettigheter på dem, for hun laget dem til bruk at katteinteresserte folk kunne bruke dem.

Sitatretten er på en måte innarbeidet gjennom studiene mine, og der skriver jeg alltid kilde med link når jeg bruker sitater som andre har skrevet. Jeg bruker også anførselstegn og kursiv hvis jeg bruker sitater som andre har skrevet. Ligger innarbeidet i meg.

Har jo selv funnet igjen bilder av kattene mine på andre hjemmesider, og til og med bedrifter for kattemat f.eks. som har brukt bildene mine uten å spørre om lov. Jeg tar egentlig det som en ære at de velger å bruke mine bilder, og derfor har jeg ikke gjort noe med det. Begynner likevel å lure når bedrifter bruker andres bilder uten lov.

Ønsker deg en kjempefin fredag, og ei god helg :) Gi pusene en stor kos fra meg :)

Purr, purr, fra Toril og kattene

Skriv en ny kommentar