hits

januar 2014

Hvordan lese en url?

 Dette er en veldig forenklet forklaring på hva en URL er, og hva den forteller. Dersom du allerede kan lese en url og fortelle hva den peker til trenger du ikke lese lenger, men om du bare ser en lang rekke bokstaver og tall helt uten mening når du ser på en url, da kan du kanskje ha litt nytte av dette innlegget.

 

Kort ordliste:

URL = Uniform Resource Locator = internettadresse

www = World Wide Web = forkortelse for internett

 

Nettadresser består av minimum et domenenavn og et topp(nivå)domene.

I adressen blogg.no er blogg domenenavnet og .no er toppdomenet. Går du til nettadressen blogg.no vil du havne på hovedsiden (forsiden) til blogg.no.

Blogger på blogg.no er egentlig subdomener - undersider på det samme domenet - og bloggadressene består av subdomene.domene.toppdomene. For eksempel toril.blogg.no.

 

Det finnes mange toppdomener. Her er noen eksempler:
.no er Norge
.se er Sverige
.dk er Danmark
.com er internasjonalt og betyr egentlig at det er en kommersiell side
.net er også internasjonalt
.org er internasjonalt og brukes av organisasjoner

Her kan du se en liste over landskoder

(tips: hold musepekeren over linken så vil nettleseren din fortelle deg adressen den peker til)

 

La oss se litt nærmere på en URL...

Urlen til mitt forrige innlegg er:
toril.blogg.no/1390817687_endelig_er_den_her_d.html

toril er altså subdomenet, blogg er domenet, og .no er toppdomenet. Hadde urlen stoppet der ville du kommet til forsiden på bloggen min.
Men, etter hovedadressen kommer en "backslash" / og så en sidetittel og en filendelse. Det betyr at denne urlen linker til en underside i bloggen min, i dette tilfellet et bestemt innlegg.

Her er urlen til arkivet mitt for januar måned:
http://toril.blogg.no/m_012014.html
Hva tror du "m_012014" står for?

Dette er urlen som peker til kategorien "Minecraft" i bloggen min...
http://toril.blogg.no/minecraft.html

Enkelt, ikke sant?

 

Her er et annet eksempel på en veldig enkel nettadresse:
https://www.facebook.com/gyldenskau

Dette er profilen min på Facebook.

 

Man ser ofte lenker som denne bli delt:
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3748831.ece

Denne lenken fører til en artikkel på nettavisen.no. La oss se på den "bit for bit".

http://www. kan du bare overse. Kort fortalt forteller det bare at det er en nettadresse. Nettleseren din vil finne fram til riktig side selv om du tar bort den biten fra adressen.

nettavisen.no/ er domenet. Denne siden ligger altså på nettavisen.no.

nyheter/ forteller at siden hører hjemme under nettopp "nyheter", og

article3748831 er artikkelnummeret som skiller akkurat denne artikkelen fra andre artikler på nettavisen.no.

.ece er filendelsen. Her forteller denne filendelsen at siden er laget i et program som heter Escenic.

 

Her er et lignende eksempel, men denne gangen hentet fra domenet side2.no:
http://www.side2.no/helse/article3747257.ece

Som du ser er urlene like... bortsett fra domenet og artikkelnummeret. Oppbygningen er den samme.

 

 

Andre vanlige filendelser på nettsider kan for eksempel være:

 • .html
 • .php

 

Vanlige filendelser for bilder:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png
 • .gif
 • .bmp

 

Vanlige filendelser for filmer:

 • .mp4
 • .avi
 • .mpeg
 • .mkv
 • .mov
 • .flv
 • .wmv

 

Vanlige filendelser for lydfiler:

 • .mp3
 • .ogg
 • .xm
 • .wav
 • .wma

 

Andre vanlige filendelser:

Filendelsen .exe betyr at lenken fører til et program.
Før du laster ned og starter et program bør du være helt sikker på at du vet hva akkurat dette programmet vil gjøre, og at du virkelig ønsker å starte det.

 

Men ikke alle urler har filendelser... og oppbygningen av urlen kommer helt an på filstrukturen på nettstedet der filen ligger.

For eksempel:
http://djnns.no/blagg/sosiale-medier-en-vat-drom-for-nordlendingen-2/

Denne urlen peker til et blogginnlegg på djnns.no. Det ligger i folderen "blagg" (blågg) og heter "Sosiale medier. En våt drøm for nordlendingen!"

 

Urler inni urler:

Dette er en url som peker til en side som henter opp en annen side...
http://side2blogg.blogg.no/?url=http://hermanogmamma.blogg.no/1390919247_vi_har_ikke_rd_til_ma.html

Limer du inn denne i nettleseren din vil du se at du kommer til en side som ligger på bloggen side2blogg.blogg.no, men den siden henter fram et blogginnlegg som ligger på en annen blogg, nemlig hermanogmamma.blogg.no. Slik kan Side2 dele innlegg som er skrevet av vanlige bloggere.


 

Kan du, bare ved å se på urlen, gjette hva denne lenken linker til?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=46360369

Og hva tror du denne lenken gjør?
http://blogg.no/logout/

 

 

#bloggno #howto #url

Strømbrudd

Planlagt riktignok... men like fullt strømbrudd.

Men hagen full av kjekke karer fra kraftlaget er ikke til å kimse av det heller. :)

Blå eller rosa hjerteknuser?

 

Du, Sinnadamen... Jeg sliter litt med å forstå hva du egentlig er så sinna for... Vil du forby rosa og blå barneklær? Eller ville du ha den blå, bare med hjerteknuserteksten kanskje?  For rosa kjøper du ikke, det sier du jo selv.

 

 

Jeg stiller meg også litt uforstående til din påstand om at butikken insinuerer at man må ha penis for å komme seg opp og fram i verden... Den tanken tror jeg du var den eneste som tenkte. Oh well. Nå skal jeg glatt innrømme at jeg ikke ville kjøpt en rosa body til en guttebaby, men jeg ser ingenting uvanlig i blå body til en jente, så om noen blir "favorisert" her er det jentene - som får både i pose og sekk.

Det verste er egentlig at media faktisk lager en sak av dette. Og at jeg i det hele tatt gidder å irritere meg over at du irriterer deg. *sukk*

 

Linker:

Saken på Side2

Bloggen: http://sinna.fittopage.org/

Visste du at? :om ærekrenkelser:

 

Det er tillatt å ærekrenke personer, insitusjoner og bedrifter i Norge. Forutsetningen er at krenkelsen ikke er rettsstridig. Det er dette juristene gjerne kaller rettsstridsvurderingen, og som ikke er så lett å lese direkte ut av lovteksten. Tidligere var det slik at dersom retten konstaterte at det forelå en ærekrenkelse, det vil si at vilkårene i §247 var oppfylt, så var det stort sett bare en måte å unngå å bli dømt på, og det var å føre såkalt sannhetsbevis, slik det er beskrevet i §249. Man kunne altså i utgangspunktet ikke bli dømt for å ha fremsatt ærekrenkelser, så fremt de var sanne. Det kan man heller ikke i dag.

§ 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§ 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.
For blogger og kommentarer i blogger er det §247 som er den aktuelle. Den gjelder de ærekrenkelser som spres til flere, for eksempel gjennom omtale i en blogg eller et annet medie. Forutsetningen for at det skal foreligge en lovstridig ærkrenkelse er altså at den som krenkes får skadet sitt gode navn og rykte, eller at det bidrar til å utsette vedkommende for hat, ringeakt eller tap av den tillit vedkommende er avhengig av i sitt yrke eller sin stilling. Et typisk eksempel kan være at en næringsdrivende blir beskyldt for å lure sine kunder, drive villedende markedsføring, ikke utføre fagmessig forsvarlig arbeid osv. Det vil kunne føre til direkte økonomisk tap, og kan utløse erstatning for tapte inntekter. Skade på navn og rykte handler mer om hvordan dine omgivelser ser på vedkommende som person, og at krenkelsen her kan gi ham eller henne redusert livskvalitet i form av tap av venner eller tillit i kretsen av nærstående og bekjente. Her er det sjelden snakk om erstatning for økonomisk tap, men oftest det som kalles oppreisning, det vil si erstatning for ikke-økonomisk skade.

 

§ 249.

 1. Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.
 2. Selv om det føres sannhetsbevis som nevnt under 1, er beskyldningen straffbar dersom den er fremsatt uten at der var noen aktverdig grunn til det eller dersom den ellers er utilbørlig på grunn av formen eller måten den er fremsatt på eller av andre grunner.
 3. Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse på den som har vært pliktig eller nødsaget til å uttale sig eller som har uttalt sig til berettiget varetagelse av eget eller andres tarv, dersom det godtgjøres at han i enhver henseende har vist tilbørlig aktsomhet.
 4. Bevis for sannheten av en beskyldning tillates ikke ført
  a)    for straffbar handling som den beskyldte er frikjent for ved endelig innenlandsk eller utenlandsk dom.
  b)    dersom retten enstemmig finner det utvilsomt at beskyldningen er utilbørlig uansett dens sannhet og at nektelse av bevisførsel er ønskelig av hensyn til den fornærmede. Sådan bevisførsel må aldri nektes dersom påtalemyndigheten eller saksøkeren på forhånd har tilkjennegitt at der vil bli påstått straff efter § 248 eller at der bare vil bli gjort sivile krav gjeldende.
 5. Når bevisførsel om sannheten av en beskyldning er nektet, er der heller ikke adgang til bevisførsel om hvorvidt tiltalte (saksøkte) har trodd eller hatt grunn til å tro på beskyldningens sannhet.

       Endret ved lover 10 mars 1939 nr. 1, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

 

Vær også oppmerksom på §250... som for eksempel kommer til anvendelse når to (eller flere) voksne mennesker slenger dritt til hverandre i blogginnlegg eller kommentarer.
Som man reder ligger man, osv. Ta dere en bolle.


§ 250. Er ærekrenkelsen fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig adferd eller gjengjeldt med en legemskrenkelse eller ærekrenkelse, kan straff bortfalle.
     Endret ved lov 10 mars 1939 nr. 1.

 

Den nye straffeloven, som ble vedtatt i 2005, men enda ikke er tatt i bruk, vil føre med seg noen endringer. Når den nye straffeloven trer i kraft (tidligst i 2014), vil det ikke lenger være anledning til å idømme straff for ærekrenkelser. Da flyttes nemlig ærekrenkelsesbestemmelsen til skadeerstatningsloven,
i en ny § 3-6a:

"Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste.

En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget.

Reglene i § 3-6 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende."

 

Det er altså lov å skrive ufordelaktig om noen, så lenge det man forteller er sant. Men framsetter du usannferdige påstander eller beskyldninger risikerer du å bli dømt til å betale erstatning eller oppreisning - og det er du som må bevise at det du har skrevet er sant.

 

#ærekrenkelse #internett #media #blogg #kommentar #løgn #lov #straffeloven #trakassering

Digital detox og mobilpause?

Det dukker stadig opp nye hypes i media, den ene dummere verre enn den andre. I går fortalte NRK om IT-gründer, forfatter og medieviter Thomas Moen som ikke leser mail  eller sjekker sosiale medier før etter lunsj, og legger vekk mobilen etter jobb og i helgene. Han har også sluttet å lese nettaviser og bytter stadig ut smartmobilen med en "dum" telefon.

"Digital detox" kaller de det, disse menneskene som tar "mobilpauser" for å kunne konsentrere seg om viktigere ting enn Facebook.
Etter pausen er det business as usual til de trenger å avspasere hjernen litt igjen.

Her skal dere få noen tips av meg... helt gratis... som gjør at dere slipper å sjekke iPhonen annethvert minutt, selv om den ligger i lomma eller til og med rett foran deg på bordet. Det er nemlig ikke sånn at du må tilpasse deg smarttelefonen din. Den er laget for at du skal kunne tilpasse den til deg. Bruk 5 minutter på det, så trenger du ikke ta mobilpauser for å slippe stresset.

 

5 tips for en roligere hverdag:

 • Avinstaller alt du ikke trenger og aldri bruker
 • Slå av alt av pushvarsler
 • Slå av varsling på sms - om du føler at du trenger det
 • Bruk manuell eller tidsstyrt innhenting av e-post.
 • Velg forskjellig varsling alt etter hvem som ringer (f.eks. kan det hende du vil ha en hylende alarm når din høygravide datter eller barnehagen ringer, mens det holder med et lite pip fra sjefen og et skjermvarsel for svigermor...)

  

iPhone har også en snerten funksjon som heter "Ikke forstyrr". Den er genial - og veldig selvforklarende...

 Sjekk telefonen når du sitter på bussen, på do eller mens du venter på at servitøren skal komme med kaffelatten. Du trenger ikke bruke dødtid på å smuglese sidemannens avis eller finne morsomme figurer i mønsteret på slitt linoleum. Gjør noe nyttig, så har du spart et par minutter senere. Besvar en e-post, betal en regning, eller ring (vel, kanskje ikke akkurat fra do) mamma og si hei... ja, med mindre hun har "mobilpause" da.

Trenger du mobilpauser, eller har du tatt kontroll over din telefon?

 

#digitaldetox #mobil #smartelefon #mobilpause #loggav #leggav #iphone #rant #fred #pause #hverdag #jobb #fritid

Advarsel: bloggerfyreklame - Planet49

 

Har du sett disse Planet49-reklamene i blogger?
Ikke gå inn på dem!

Har du en slik i din blogg?
Ikke utsett leserene dine for dem!

Er du så dum at du gir Planet49 e-post og mobilnummer vil du bli oversvømt av spam både i innboksen og på telefonen.

Først kommer du til dette...Deretter blir du bedt om å gi dem mobilnummeret ditt...

 

Det står at hver sponsor bare kan kontakte deg én gang pr. telefon, men de sier ingenting om at det ikke er bare 4 sponsorer (Apple, Star Tour, Byggmakker og Expert har ingenting med dette å gjøre!)... listen med de 34 (og stadig flere) faktiske sponsorene er gjemt her. De kan kontakte deg flere ganger hver pr. mail...

 

Leser du avtalen du samtykker til ser du at du ved å delta takker ja til ganske mye rart:
Leser du den lille teksten kan du se at den eneste måten å stoppe reklamemailene og sms'ene de sender deg, så snart de har fått kloa i e-post og nummer, er å sende dem en mail og spørre pent om de kan la deg være i fred, men jeg tror ærlig talt ikke de leser innkommende mail. Vel, kanskje med unntak av mailen der du sier du vil delta uten å bli kontaktet - og likevel gir dem all infoen de vil ha. D'oh! 

Du kan forresten også se at trekningen ikke er før 30. november 2014...

Kriteriene for å vinne er for øvrig som følger:

 

Høres enkelt ut, ikke sant? Tror du at du husker dette dersom du mottar en varselmail, om en ny mail, om 11 måneder. Eller er du så lei all spammen at du bare sender alt rett i spamfolderen? :p

 

Jeg vet ikke hvor de har fått tak i min e-post, jeg har i hvert fall aldri gitt den til dem, men den er kanskje ikke så vanskelig å finne (jobbmailen). Jeg har trykket unsubscribe på hver eneste jævla mail fra dem, og jeg har mailet dem. Jeg har til og med ringt dem (fra skjult nummer!) og fortalt dem nøyaktig hva de kan gjøre med spammen sin, men det hjelper ikke. Nå bare merker jeg alt som spam og rapporterer det jeg kan.

 

#planet49 #spam #svindel #reklame #gavekort #advarsel #bloggerfy #sponsor #konkurranse #vinn #epost #mobil #sms

Om å bo i Steigen

Jeg bor i Steigen, en fraflyttnings... err... landbrukskommune litt nord for Bodø. Har du i det hele tatt hørt om Steigen er det sikkert i forbindelse med det 6-dagers strømbruddet vi hadde på nyåret i 2007. En hel kommune på hyttetur i nesten en uke... Yey!

Steigen kommune har ingen penger, noe som merkes hvor enn du snur deg. Det Steigen har er historie, og natur. Mengder av den!  For det meste hav. Og det er det vi markedsfører oss med også. "Kyst som gir lyst"... Woohoo! Hver sommer invaderes vi av tyske og øst-europeiske turister som bor i hytter og hus som eies av firma utenfor kommunen, har med seg absolutt alt de trenger hjemmefra, og legger igjen null kroner og masse søppel hos oss. Til gjengjeld tar de med seg tonnevis av fisk når de drar. Noen av dem trives faktisk så godt at de blir værende. Akkurat det er i grunnen ganske hyggelig, og det hjelper jo på det dalende innbyggertallet.

Nå høres det sikkert ut som jeg ikke trives her i det hele tatt, men det er helt feil. Jeg liker Steigen - jeg har jo tross alt vokst opp her, jeg har bare ikke lyst til å bo her lenger.

Steigen har store avstander, og mangler det aller meste av butikker. De butikkene som er her tar selvfølgelig blodpris for alt de er de eneste i kommunen som selger. For å kjøpe sko til meg eller ungene må jeg til Fauske eller Bodø eller Narvik. Dagstur altså. Kjøpe en bukse? Jepp, samme der. En flaske vin til grillkvelden? Mhm, fremdeles Fauske eller Bodø... (jeg kan bruke Posten, men da må jeg bestille i god tid). Og siden jeg ikke kjører bil dersom jeg kan unngå det, i hvertfall ikke vinterstid, så er det enten buss eller hurtigbåt bare for å komme seg på en butikk som ikke er Bunnpris, Felleskjøpet, Coop eller Rema1000. Båten tur/retur Bodø koster omtrent 630,- bare for meg alene, så det blir fort en dyr shoppingtur...

Jada. Alt kan kjøpes på postordre og bestilles via internett. Men det tar jo noen dager eller uker før det kommer da, og jeg eier ikke tålmodighet. Dessuten liker jeg faktisk å prøve klær og sko før jeg kjøper dem. :p

Jeg har ingenting i mot natur, pen utsikt og hav så langt øyet ser, men da gjerne i små doser. Jeg trenger ikke å ha kuer rett utenfor døra lissom! Jeg liker å kunne ta buss dit jeg vil, når jeg vil, handle det jeg skal ha, og dra hjem igjen uten å måtte vente 5 timer før båten går. Hadde forresten vært fint om noe korresponderte med flyrutene også, så man slapp å legge inn to hele reisedager hver gang man skal noe sted. Jeg liker i grunnen utskeielser som kino også... men bygdekino har vi jo ikke hatt på noen år.

Offentlig transport i Steigen eksisterer ikke. Vi har skolebussene, som kjører til skolene på morran og tilbake når skolen er slutt. That's it. Har man ikke bil kan man ikke jobbe i Steigen, for du kan ikke ta buss til jobb (og i hvertfall ikke hjem igjen) uten at du kommer for sent og må dra for tidlig. Ikke at det er noen jobber å få her heller da. Er man heldig kan man kanskje skrape til seg en 20% vikarjobb i helsevesenet, eller i en butikk (eller en rådmannsstilling), men det er mange om beinet, og du risikerer at når du endelig kommer i arbeid koster det mer å komme seg til/fra jobb enn det du tjener på den.

Nå får vi allhus også. Eller får og får... vi betaler blodpris for det. Kommunen har bunnskrapt både kasse og kontoer, og visstnok skaffet seg litt (mer) gjeld også. Men det blir sikkert fint... så fint at vi glemmer at barnehagene er fulle, at to av tre kirker er stengt fordi det ikke finnes penger til å varme dem opp, at skolekjøkkenet på Laskestad er så nedslitt at mattilsynet stengte det, at kommunen mener barna ikke skal ha lovpålagt svømmeundervisning, at fiberutbygginga har stoppa og at Nygårsheimen legges ned.

Barnehagene forresten ja... I see what they did there. Genialt egentlig. Det er bare å sørge for at 1/3 av ungene ikke får barnehageplass, så må de ha dagmamma i stedet, og vips har kommunen fått ned ledigheten litt og får inn hardt tiltrengte skattekroner samtidig som de sparer driftsutgifter. Skal se det kommer til å funke for de eldre også.

I 2011 hadde Steigen kommune de høyeste kommunale avgiftene i landet. Jeg antar (men har ikke gjort noe forsøk på å sjekke det opp) at det er sånn fremdeles. Vi var i hvert fall dyrest i Salten i 2013.

 

Så, hvorfor i alle dager bor jeg her da, når det er så ille?
Logisk det vel... jeg har ikke råd til å flytte.

 #steigen #kommune #nordland

4 tips for hvordan unngå virus og malware

Internett er fullt av feller og farlige steder. Det er også fullt av kyniske drittsekker som bruker fritiden (eller arbeidstiden) sin på å lage programmer og nettsider kun for å gjøre skade på datautstyr, eller svindle naive surfere.

For å unngå slike problemer har de aller fleste oppegående internettbrukere en brannmur, antivirus og kanskje en spywaredetektor, men selv om disse programmene absolutt er nyttige krever det at man bruker hodet litt selv også... Det er ikke noe problem å pådra seg et virus, selv om man har alle mulige beskyttelseprogrammer installert - eller å unngå dem uten å ha slike programmer installert.

 

Her får du noen gode råd om hvordan du unngår å bli virusinfisert, eller plaget med søpleprogrammer du ikke vil ha

 

Tenk deg om før du trykker på ting!
Bildene under er for eksempel ikke en nedlastingsknapp for hva det nå enn er du forsøker å laste ned... det er reklame, en falsk nedlastingsknapp laget for at du skal trykke feil og enten åpne en side med mer reklame - eller ende opp med å installere noe helt annet enn du trodde. Det finnes mange varianter av disse jukseknappene - og du bør aldri trykke på dem.

Slike finner man ofte på legitime nedlastingssider (og veldig ofte på mer lugubre nedlastingssider) - den øverste er levert av googleads, og da helst plassert sånn at det er veldig lett å ta feil av disse store knappene og den egentlige nedlastingslinken (som ofte bare er en godt gjemt liten tekstlink). I noen tilfeller leder disse knappene direkte til nedlasting av skadelig programvare man absolutt ikke ønsker å ha på maskinen, og siden du faktisk ønsket å laste ned noe i utgangspunktet er det veldig lett å bare trykke neste, neste, neste uten å se på hva en egentlig holder på med...

Jeg anbefaler adblock på PCer som benyttes av de yngste i familien dersom ungene pleier å laste ned og installere programmer og mods selv. Da slipper de å se disse falske knappene i det hele tatt og unngår å bli lurt.

 


Velg bort alt ekstra ræl når du installerer programmer/plugins du laster ned.
Et godt eksempel her er ask toolbar som følger med Java, om du ikke velger den bort selv under installasjonen.

 

 

Ikke bruk Hamachi!
Hamachi er et lite program som brukes til å lage et privat nettverk mellom to eller flere maskiner. Dette er mye brukt av barn som spiller onlinespill, f.eks. Minecraft eller Terraria, for å kunne "LANe" med nettvenner utenfor det lokale nettverket. Det gir også automatisk alle i nettverket full tilgang til hele maskinen din.  Det er mulig å sperre for alt unntatt det man ønsker å gi tilgang til, men det krever at man vet hva man bør sperre, og mye banning langt inne i innstillingene. Om du bare skal bruke det for å gi deg selv tilgang til dine egne andre maskiner er det ikke noe problem, men da finnes det uansett bedre programmer å velge mellom.Oppdater beskyttelsesprogrammene dine ofte!
Det dukker stadig opp nye virus og skadelig programvare, og det hjelper ikke det spøtt om du har et superbra antivirusprogram hvis du ikke oppdaterer definisjonene slik at programmet faktisk kjenner igjen virusene når det treffer på dem.

 

Og her kan du se hvordan man dreper en PC på 3,5 timer, bare ved å klikke på ting - skremmende, ikke sant?

Naturbilder av Audun Rikardsen (webside-anbefaling)Besøker du websiden audunrikardsen.com kan jeg nesten garantere at du blir sittende og bla i bildene til du har sett alle - minst to ganger!

"Å kombinere jobben som biolog med en kjærlighet for nordnorsk natur og fotografi kan gi fantastiske resultater."
(artikkel i Aftenposten)

Noen av panoramabildene hans er så vakre at jeg får lyst til å slå ut et par vegger og pusse opp hele stua, bare for å kunne ha ett av dem hengende over sofaen.

 #naturbilder #foto #anbefaling #steigen #audunrikardsen

Utslitt og slår sprekker...

Jeg trenger et nytt tastatur. Jeg trenger å se hvilke bokstaver jeg trykker på, og her er de mest brukte slitt bort. Noen av tastene har til og med begynt å sprekke... :(

Forslag til et bra tastatur?

Finner du ikke kommunelistene?

De er her:Rett over topplisten...

NB! Pass på at du ikke har sortert siden etter kjønn eller alder, det fungerer ikke på kommunelistene, så listen vises bare under "Alle" "Alle". :)

Hashtags vs. kategorier - hvorfor bytte?Jeg ser at det er en del som lurer på hvorfor blogg.no har byttet ut kategoriene på forsiden med hashtags...

 

Her er litt informasjon om akkurat det:

Det var 40 kategorier på forsiden. Av disse 40 hadde 5 kategorier færre enn 5 nye innlegg pr dag, og bare 12 av kategoriene hadde 20 eller flere nye innlegg pr dag.

Av alle innlegg som ble postet på blogg.no i løpet av en dag ble kun 8,6% av disse plassert i en forsidekategori, og det var også stort sett de samme bloggene som gikk igjen i hver kategori.

 

Vi vurderte å slå sammen flere små kategorier til noen få større samlekategorier, slik at hver kategori dekket et bredere "område" og dermed automatisk ville få flere nye innlegg pr. kategori hver dag, men alle henvendelser vi har mottatt om kategorier har vært ønsker om flere (ofte veldig smale) kategorier, og ønsker om å kunne legge ett innlegg i flere kategorier samtidig.

Vi så også at majoriteten av nye bloggere ikke tok i bruk forsidekategoriene, og at av alle de som besøkte forsiden var det svært få som klikket seg inn på kategoriene i det hele tatt.

Da vi i fjor startet arbeidet med ny forside hadde vi flere "mål" i bakhodet. Vi ønsket gjøre det lettere for alle å bli sett, derfor la vi inn den nye innleggskaskaden som viser flere innlegg og oppdateres mye raskere, der man kan klikke seg så langt bakover i som man bare orker... eller til nettleseren krasjer. Hva som enn kommer først. :)

Vi ville også gjøre det lettere for de som ønsket seg nye kategorier, og for de som ønsket å kunne legge innlegg i flere kategorier, men vi ønsket absolutt ikke å ha en liste på 100+ kategorier - som vi måtte hatt for å dekke alle ønskene som var kommet inn.

Og vi ville gjøre det enkelt både for dem som bare stikker innom for å lese litt blogger, og for alle som er ute etter å lese om et bestemt tema.

Løsningen ble hashtags.

Med hashtags kan alle nå bestemme "kategori" helt selv, og man trenger heller ikke velge hvilken kategori hvert innlegg passer best i. Der man før måtte velge om et innlegg om å ha bikkja med i båten skulle plasseres i "Båt" eller i "Kjæledyr" kan man nå legge inn begge deler (og enda noen til) og både dyreelskere og båtentusiaster vil få opp innlegget ved søk.

Er du en av dem som brukte kategoriene for å finne innlegg å lese? Da kan du glede deg over at du nå får opp et mye større antall å velge blant (gjennomsnittlig 20% flere blogger - og tallet vokser stadig), om du søker på de gamle kategoritemaene.

Hashtags kan ikke sorteres etter alderen på bloggeren, men til gjengjeld kan man bla seg mye lenger bakover. Der man før bare fikk fram de siste 30-120 innleggene i en kategori (om man kikket på alle aldersgruppene) kan man nå bla seg flere måneder bakover på hver hashtag.

Det krever litt mer innsats fra deg som blogger, siden man faktisk må tenke litt når man velger hashtags, men velger du emneord du selv ville søkt på for å finne akkurat et slikt innlegg som det du nettopp har skrevet, ja da burde du være godt innenfor.

Vi i blogg.no mener dette er en mye bedre løsning enn de gamle kategoriene, og det tror vi dere også vil synes når dere har fått testet det ut en stund. :)

 

#bloggno #kategorier #info

 

Digger den nye blogg.no-forsiden! :D

Woohoo! Jeg finner så utrolig mange fantastiske blogger som jeg aldri har sett før.

Bare på det siste kvarteret har jeg oppdaget disse her:

http://titt.blogg.no/

http://heddahellekalland.blogg.no

http://morsinunge.blogg.no/

http://ekbilder.blogg.no/

og kommer garantert til å besøke dem igjen.

Den nye innleggskaskaden er jo rett og slett farlig. Jeg håper ikke den kommer til å bli en like stor tidstyv som YouTube er. Da vil jeg jo ikke få gjort noe som helst fornuftig lenger. :p Problemet er at det er noe nytt der hele tiden, og da må jeg jo klikke meg inn og se på det. Bare ett innlegg til... bare ett...

 #blogg #tidstyv

Ooops, I did it again!

 

Hvor i all verden ble natta av?!?
Jeg skulle jo bare... og nå er klokka plutselig over 5.

Tiden flyr når man har det gøy, sies det - og jeg har definitivt hatt det gøy i natt. Skulle ønske jeg også kunne si at jeg har vært effektiv, men det har jeg ikke. Jeg har startet det samme prosjektet fire(!) ganger i natt, og så ombestemt meg og scrappet det igjen. Nå tror jeg endelig at jeg vet hva jeg vil ha, så med litt flaks blir denne versjonen ferdig. En gang. I løpet av dagen. Håper jeg.Jeg liker å jobbe om natta. Når alle andre (til og med kattene) sover og det er stille i huset, og i Outlook, og på telefonen... og på Skype. :)

#døgnvill

 

3 år i blogg.no

 

Nå i januar er det tre år siden jeg begynte å jobbe i blogg.no, og jeg må bare si: Jeg har verdens beste jobb hos verdens beste arbeidsgiver, med verdens beste sjef og verdens beste kolleger. :)#bloggno #lykke

Vil du ha Facebook "Del"-knapp i bloggen?

 Egentlig har du det allerede dersom designet du bruker ikke har fjernet "Tips en venn"-linken under innlegget. Der er det både "Del på Facebook" og "Del på Twitter". Men vil du ha en egen "Del på Facebook"-knapp i selve innlegget kan du fikse det selv... det er kjempeenkelt.

Bare legg denne kodelinjen der du vil ha knappen (i htmlkoden):
NB! Den fungerer bare dersom den er innenfor koden som styrer innleggene (entry), du kan ikke legge den i sidebaren eller headeren eller lignende.

<div class="fb-share-button" data-href="${EntryPermaLink}" data-type="button"></div>

 

Jeg har lagt "Del"-knappen rett etter "Liker"-knappen, både på forsiden og i selve innleggene. Da ser det slik ut i malene:

<div class="content">${EntryBody}</div>
<div class="fb-share-button" data-href="${EntryPermaLink}" data-type="button"></div>
<div class="meta">

 

Og her er koden for CSS:

.fblike {
float:left;
margin:20px 0px;
clear:none;
}
.fb-share-button {
float:left;
margin:20px 0px;
clear:none;
}

 

#bloggno #design #facebook

Julegaven fra oss til oss...

I fjor kjøpte vi denne i julegave fra oss selv til oss selv.

Vi byttet ut den gamle Chef'en fra 1960 som jeg arvet da jeg flyttet hjemmefra.
Den var jo faktisk eldre enn meg!
(#2 fra venstre på bildet under)

 

Hvordan dele Steam-spill med andre (Steam Family Sharing)

 

"Steam Family Sharing (familiedeling) tillater familie, venner og deres gjester å spille hverandres spill samtidig som alle tjener opp sine egne presentasjoner og kan lagre sine egne spillsaves og screenshots i Steamskyen. Dette gjøres ved å autorisere familiemedlemmers kontoer og maskiner."

For å gjøre det klart helt fra starten av... dette er ikke en enkel måte for vennegjenger å spille hverandres spill gratis på. Funksjonen er ikke ment for at du skal kunne dele de spillene du ikke bruker lenger med andre sånn at de skal slippe å kjøpe dem selv. Bare én person om gangen kan bruke et delt bibliotek.

Det denne funksjonen gjør er å gi familier som deler én spill-PC muligheten til å ha brukerspesifikke saves, achievements mm. på spill som bare er kjøpt på én bruker, eller for å si det på en annen måte, dersom hele familien deler én steamkonto kan alle nå opprette sine egne kontoer, med alle de fordelene det gir, og fremdeles ha tilgang til alle spillene uten å måtte kjøpe dem på nytt.
Som ekstra bonus gir den meg også muligheten til å la min sønn spille mine spill på sin PC når jeg ikke spiller selv, uten at jeg trenger å låne bort PCen min eller gi ham min login til Steam, og dersom han også deler sitt bibliotek med meg gir den meg muligheten til å spille hans spill, med min bruker på min maskin, når han ikke spiller selv.

Man kan autorisere inntil 10 maskiner og inntil 10 kontoer på hver maskin.

Da er vi i gang. :D

Family Sharing er i lukket beta, og du kan melde deg på her: http://steamcommunity.com/groups/familysharing
Når du er godkjent (du mottar mailen du ser over her) må du aktivere betadeltakelse i Steam.

Velg "Fil" > "Innstillinger" og deretter "Konto"
(har du Steam på engelsk er det "Steam" > "Settings" > "Account")Når du endrer denne restarter Steam. Etterpå har du tilgang til noen ekstra funksjoner under valget "Family" inne på "Innstillinger".

Jeg har nå autorisert denne PC'en og gitt mini tilgang til mitt Steambibliotek på den maskinen jeg sitter på. Det betyr at han kan logge inn på sin Steamkonto på min PC, og spille mine spill.

For at han skal kunne logge inn på sin konto på sin PC og spille mine spill må jeg først logge inn én gang på min konto på hans PC og autorisere den maskinen også. Samme fremgangsmåte der. Veldig enkelt når hans maskin er i samme hus (ellers måtte jeg brukt TeamViewer elns).

 

Hvordan fungerer det?

Jeg styrer selv hvilke maskiner jeg vil dele på, og hvem jeg vil dele med. Det finnes også funksjon for å velge hvilke spill jeg deler. Når jeg har krysset av for at Michael H G F skal ha tilgang vil han kunne spille mine Steamspill på de maskinene jeg har godkjent selv om han er innlogget på sin egen Steambruker. Forutsetningen er at jeg ikke sitter og spiller et av mine Steamspill selv. Sitter han og spiller et av mine spill, og jeg starter et av mine spill, uansett hvilket, fra en annen maskin, vil han få opp valg om å avslutte innen 3 minutter eller kjøpe spillet selv. Jeg har altså alltid "førsteretten" til mitt eget bibliotek. Derimot kan jeg, når vi begge er registrert, spille hvilket som helst spill fra hans bibliotek samtidig som han spiller et spill i mitt bibliotek. Vel, med unntak av spill vi begge eier. Jeg kan altså ikke spille hans Skyrim fordi jeg har Skyrim selv (- men er jeg i offlinemodus kan jeg fint spille et av mine egne spill uten at han blir kicket).


// Her ser du at jeg spiller Michael H G F's Cubemen 2 samtidig som han spiller mitt Godus

Deling er altså satt til hele biblioteket, ikke pr. spill, slik at Michael H G F kan ikke låne mitt Don't Starve mens jeg spiller et andre av mine spill. Han kan bare spille et av mine spill når jeg selv ikke spiller noen av mine spill og når jeg spiller et av mine spill i offlinemodus. For oss fungerer det likevel ganske greit. Jeg kan spille hans spill når han er på skolen eller sover eller spiller et av mine, og han kan spille mine på ettermiddag/kveld når jeg jobber eller når jeg spiller et av hans spill. Jeg trenger ikke logge ut av Steam for at han skal få tilgang og kan dermed bruke chatten og surfe i butikken, grupper og fora så mye jeg vil.

Jeg vet ikke hvordan dette fungerer med spill som har aldersgrense. Jeg tror ikke det finnes noen sperre der - på Steam kan man ikke kjøpe spill med en høyere aldersgrense enn registrert alder, men man kan fint spille dem dersom man har fått dem i gave. I alle fall har man mulighet for å velge at man ikke deler bestemte spill. :p Jeg valgte å ikke rote med den innstillingen i det hele tatt...


// pinkodelås er disablet som default

For at jeg skal kunne spille Michael H G F's spill må han også ha mottatt bekreftelsesmailen og ha aktivert betaoppdateringer i Steam. Når han har autorisert delingen av hans bibliotek på min maskin trenger jeg bare trykke "Play" for å spille hans spill.

Jeg får også opp et varsel når han bruker biblioteket mitt, sånn at jeg kan velge å ikke kicke ham for å spille selv. Trykker jeg "Play" her må han logge ut, men jeg kan altså spille et av hans spill uten at det gjør noe. Spiller jeg allerede et av mine spill når han forsøker å velge et vil han bare få opp "Kjøp"-knappen i stedet for "Start spill"-knappen.
NB! Family Sharing fungerer bare på spill som ikke krever egen konto, abonnement eller login hos en tredjepart. F.eks. kan man ikke dele spill som Assassins Creed, Batman, Max Payne 3, Nether, Torchlight II osv. (liste her) og ja, spillene må lastes ned og installeres på maskinen før du kan spille dem (man kan laste ned selv om noen andre spiller i det samme biblioteket). Family Sharing krever også at Steam Guard er aktivert på alle kontoene.


PS! Det er altså mulig å spille egne singleplayer-spill samtidig som andre har tilgang til ditt bibliotek. Det er bare å gå i offline-modus. Så vidt jeg kan lese i forumet er det ikke ment å skulle fungere slik, så jeg vet ikke om dette er en bug eller en feature. Den som låner må alltid være i online-modus. :)

 

 

#steam #spill #steamfamilysharing #genialt

 

 

Nettby mimremusikk

 

Det er nå 3 år siden Nettby ble lagt ned... Her er et knippe av videoene som ble mye delt der i perioder - til glede for noen og til irritasjon for mange. :D

 

 

Denne takker jeg Prylar for... Jeg klarte å unngå den i flere uker, men han lurte meg til slutt. :|

 

 

 

Denne lå i profilen min... leeeenge. :D På autoplay.

 

Og i alle pimpede blogger hørte man hver 17. mai...

 

 
Ok, denne ble ikke delt egentlig... den lå i profilen til Anergy den siste tiden før Nettby gikk ned.

 

Og noen av dere kommer sikkert til å huske denne også... :p

 

 

#nettby #youtube #musikk